Rappervn.net on Facebook[R.C] SoP
thiên tài chém gió a.k.a điên loạn
Tham gia: 01/02/2011
Ngày sinh: 27/01/1993
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 140 Tìm / Trà lời: 1698 Tìm
Được Thanks: 2622
Tài khoản: 45,900 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Strong is the new beauty

http://img.rappervn.net/uploader/
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •