Rappervn.net on Facebook[GVR] Keysken Tham gia: 03/03/2011
Ngày sinh: 28/01/1994
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 54 Tìm / Trà lời: 316 Tìm
Được Thanks: 947
Tài khoản: 303,198 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
FUCK BITCH !
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •