Rappervn.net on Facebookkiny
Đ.I.Ê.N
Tham gia: 01/01/1970
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 278 Tìm / Trà lời: 2875 Tìm
Được Thanks: 2998
Tài khoản: 73,199 RAC (Tặng)
I. Một số khái niệm cơ bản:

1. Bóng là gì (khái niệm này chắc thằng nào cũng biết)

1 có bóng là 6
2 có bóng là 7
3 có bóng là 8

4 có bóng là 9
5 có bóng là 0
Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt

2. Vòng lặp âm dương ngũ hành (cái này có thật, không phải made in Tự tui):

ở đây chỉ cần quan tâm đến sự Tương sinh:
Kim = 2 Mộc = 5 Hỏa = 3 Thủy =1 Thổ = 4

Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim=7 Mộc=0 Hỏa=8 Thủy=6 Thổ=9
Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim
tức là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt" class="inlineimg" border="0">6->9-
>7

3. 2 số cuối của giải đặc biệt:
VD: giải đặc biệt là 09846 -> 2 số cuối là 46

4. Tổng của giải đặc biệt :
Vn: giải đặc biệt là 12536 -> tổng = 1+2+5+3+6 = 17

II. Cách tính:

Ta xét kết quả trong 2 hôm để đánh hôm thứ 3.

Giả sử ngày Đầu ( ngày thứ nhất) có 2 số cuối là 58 -> ta suy ra ngày thứ 3 sẽ có 36 ( vì 5->3 ; Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt" class="inlineimg" border="0">6 )

VD cụ thể hơn : hôm nay Đề về 32 -> ngày kia sẽ có lô 15 ( vì 3->1 ; 2->5)

Tuy nhiên, cách tính này chỉ tương đối chính xác với các giải đặc biệt ngày thứ Nhất có tổng từ 20 -> 30.

# Để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ đưa ra một số quy định:

gọi Đề ngày 1 = MN

Đề ngày 2 = CD

Lô ngày 3 (dự đoán được) = AB

trong cùng một số thì A, B là khác nhau. Nhưng ở 2 ngày khác nhau thì có thể giống nhau

vd : MN = 35 ( 3#5) CD = 39 ( 3#9, C=M) , xin nhớ ở đây là CD chưa có quan hệ gì với nhau.

Sau đây ta sẽ đi vào từng ngày cụ thể :


1. Tổng giải đặc biệt = 20 ; 25

Ngày 1 có Đề = MN -> Lô ngày 3 = AB. Đánh BA

2. Tổng đb= số chẵn ( 22, 24, 26,28)

ngày 1 đề= MN -> dự đoán Lô ngày 3= AB

lấy 10-B= I , giữ nguyên A. Đánh AI

3. Tổng = số lẻ và 30 (21, 23, 29, 30)

ngày 1 để = MN -> dự đoán Lô ngày 3 = AB. Đánh AB

Một số trường hợp đặc biệt :

1. Đề ngày 1 = MN -> lô ngày 3 là AB. Đề ngày 2 là CD. Mà MN -> CD ( MN suy ra CD tương tự như MN-> AB)

tức là ở đây AB=CD ( kết quả ngày 2 = với lô dự tính ngày 3)

Đánh BA

2. Đề ngày 1 -> lô ngày 3 là AB. Tổng ngày 2 = xy -> AB

Đánh BA

vd: đề ngày 1 = 35 -> lô ngày 3 = 13. Nhưng tổng ngày 2 cũng = 35 -> 13 => ngày 3 đánh lô 31

3. Đề ngày 1 = MN -> lô dự đoán ngày 3 = AB. Đề ngày 2= CD. Mà C= M+x, D=N+x ( x là số âm hoặc dương)

Đánh BA


4. Một cách tìm khác có áp dụng phương pháp này :

Nếu kết quả ngày 1 có CD 2 nháy, CE 1 nháy, với E là bóng của D => lô ngày thứ 3 có thể được suy ra từ CE.

VD: ngày 1 có lô 35 là 2 nháy, lô 30 có một phát -> lô ngày thứ 3 = 18 ( vì 3->1 ; 0->8)

Đặc biệt : nếu ngày 1 có 2 con thỏa mãn điều kiện như vậy -> lô ngày 3 dự đoán được 2 con. Xếp con thấp trong 2 con đó lên trước ( vd HI , TU vì HI Đánh HT


Kết quả đê!


III. Một số trường hợp không thỏa mãn (tức là không nên đánh khi có các điều kiện sau xảy ra)

1. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Đề ngày 2 về CD -> AB, BA ( hoặc bóng của AB, BA)

Đề ngày 1 và 2 là bóng của nhau. Không nên đánh.

VD: Đề ngày 1 là 37 -> Lô ngày 3 là 10. Nhưng Đề ngày 2 về 28 -> 56 (bóng là 01) => Không Đánh

2. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Tổng Đặc biệt ngày 2= AB hay BA ( hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.

3. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Nhưng Đề ngày 2 = AB hay BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.

4. Tổng Đặc biệt = 27 => Không nên đánh.

5. Từ kết quả ngày 1 -> Lô ngày 3 là AB. Từ kết quả ngày 2 -> Lô ngày 4 là AB, BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.IV. Các cầu tính lô

Cầu 1: Giải đặc biệt
ví dụ ngày 16/08/2007 là 82714
thì lô ngày 17/08/2007 sẽ là các cặp số sau
282-272-171(tương ứng với các số liên tiếp gần nhau) đôi khi có cả cầu bệt là 141

Cầu 2: cầunày tổng hợp luôn cả 2 cầu là cầu ngày chính số và cầu kế tiếp của cầungày!ví dụ hôm nay là ngày 17 thì cầu kế sẽ là ngày 18)
Cầu ngày:1 tháng có từ 28 đến 31 ngày
cầu tương ứng sẽ là từ ngày mùng 1 là 01-10------->02-20 cuối cùng của tháng sẽ là 31-13
cầu kế:cầu kế sẽ tính là trước 1 ngày ví dụ
cầu ngày hôm nay là 171 thì cầu kế sẽ là 181

Cầu 3: cầu kẹp số,cầu trên dưới gộp lại
Dùng cho tất cả các số kẹp ở các giải. Có nhiều kiểu kẹp số
Ví dụ:Kết quả ngày 16/08/2007

Giải đặc biệt
82714
Giải nhất
35922
Giải nhì
32023 76374
Giải ba
58408 55868 92950 68006 59803 97127
Giải tư
5573 6589 5758 7315
Giải năm
5347 3947 7237 6285 3502 1949
Giải sáu
823 037 733
Giải bẩy
16 99 71 12

1.con thứ 2 của giải thứ 2 của giải 4 và con cuối cùng của giải thứ 4 là con kép 55
2.con cuối cùng của giải 6 và con đầu tiên của giải 7 là con 131
3. con thứ 3 của giải thứ 2 của giải 6 và con thứ 2 của giải thứ 3 của giải 7 là con 171
4. con cuối cùng của giải 6 và con cuối cùng của giải 7 là con 232Cầu 4:được tính theo bóng
bóng số của lô tô có 2 loại
1.Bóng Dương:0-5.1-6.2-7.3-8.4-9(và ngược lại)
2.Bóng Âm: 0-7.1-4.2-9.3-6.5-8(và ngược lại)
ví dụ giải đặc biệt của ngày 16/08/2007 là :82714
Tính với 2 số đề bóng dương:1 đi 6,4 đi 9 số bóng tương ứng sẽ bằng số tổng của số thực:14 tổng 5 đi với bóng dương 69 cũng là tổng 5
Tính với số đề sẽ bóng âm:1 đi 4.4 đi 1 số bóng tương ứng cũng chính bằng số tổng của số thực 14 tổng 5 đi với bóng dương 41 cũng là tổng 5

Tiếp tục...
Cầu lô số 5:
Cầu lô số 5 là cầu lô chỉ áp dụng với các giải có từ 4 số trở lên(tất nhiên chỉ có 5 số là hết)
ví dụ:KQSX ngày 17/08/2007

Giải đặc biệt
25511

Giải nhất
92170

Giải nhì
27056 92733

Giải ba
05209 28223 20075 37457 89718 21622

Giải tư
0562 0195 2605 3417

Giải năm
0827 7395 2368 5657 2565 2627

Giải sáu
793 059 313

Giải bẩy
89 28 95 90

như vậy trong các số kẹp giữa chính là cầu lô của các cặp số tương ứng sẽ là :252-282-454-161
Tuy nhiên cầu này kô thường xuyên,theo duy ý của tôi thì nhưng cặp lô nằm trong các số là 0 và 8 là khả năng ra có thể nói là đều hơn
vì dụ ngày hôm nay cặp 252 trùng với cầu giải Đặc biệt,đồng thời nằm giữa 2 con số 0,như vậy nó dc coi là chuẩn xác hơn cả!nhưng cũng kô loại trừ tìm được các cầu chập của 282-454 và 161 nếu thấy trùng cầu với các bro thì các bro cứ phang

Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt

Trên đây là 5 cầu lô dễ,để cho anh em tham khảo,ngoài ra con 1 số cầu nữa,dần dần sẽ đưa hết lên để anh em tham khảo cho vui!còn về số má cầu cáp thì có thể ra có thể kô,vì theo xác xuất kô có cầu nào đi được đến quá 25 ngày,mà cũng kô có cầu nào tắt quá 25,đều là do xác xuất tỷ lệ quyết định,nói như vậy để anh em thấy rằng đã theo nghiệp số má thì phải xác định trước là rất gian khổ,nếu có thời gian đầu tư nghiên cứu sẽ kô thua,nhưng được cũng nhiều...
Những cầu phức tạp là những cầu đòi hỏi thời gian nghiên cứu và theo dõi bảng kết quả lâu ngày mới tạo ra được những cặp số.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
kiny
Đ.I.Ê.N
Tham gia: 01/01/1970
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 278 Tìm / Trà lời: 2875 Tìm
Được Thanks: 2998
Tài khoản: 73,199 RAC (Tặng)
Từ từ mà mần nhé . Nếu thấy ngại thỳ hẵy nghĩ đến dòng chữ nằy " Làm giầu không khó Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt "
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
Danh sách thành viên đã Thanks (1):
endlove
Nguyễn Minh
Minh Ri
Tham gia: 13/04/2009
Ngày sinh: 17/05/1994
Điều hành Miss RapperVN
Chủ đề: 262 Tìm / Trà lời: 3241 Tìm
Được Thanks: 3639
Tài khoản: 82,293 RAC (Tặng)

vớ vẩn qá cơ..nếu thế ai cũng giầu
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
kAiz
Tham gia: 08/04/2009
Ngày sinh: 10/10
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 539 Tìm / Trà lời: 3402 Tìm
Được Thanks: 7360
Tài khoản: 2,999,188 RAC (Tặng)
Xem có cách tích nào đéo phải ra đê ở ko
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
Danh sách thành viên đã Thanks (1):
loveyoubabybu
sunboy_3010
Tham gia: 03/07/2009
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 8 Tìm / Trà lời: 48 Tìm
Được Thanks: 54
Tài khoản: 250,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
e mới cắm con juV thân yêu vì lô đề, anh tính lấy lại cho em với
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
k.pun
Ăn được,ngủ được,dậy không được
Tham gia: 26/08/2009
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 38 Tìm / Trà lời: 391 Tìm
Được Thanks: 381
Tài khoản: 560,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
nếu cái này đúng thì ai cũng giàu to,khỏi phải làm j,ăn rùi ở nhà tới tối lãnh tiền lô,đề Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt
Bài đăng 19/10/2009 (19/10/2009)
cauutbmt
Tham gia: 30/05/2009
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 0 Tìm / Trà lời: 3 Tìm
Được Thanks: 1
Tài khoản: 150,000 RAC (Tặng)
đọc hoa cả mắt mà về đánh vẫn không trúng.
Bài đăng 18/05/2010 (18/05/2010)
[GVR] Body2010 Tham gia: 19/07/2010
Ngày sinh: 01/04/1996
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 542 Tìm / Trà lời: 5266 Tìm
Được Thanks: 27041
Tài khoản: 28,878 RAC (Tặng)

Mai anh em đập 79
Bài đăng 12/04/2011 (12/04/2011)
skullvip2612
Học hành làm chi cho đầu to mắt trố, về nhà lấy vợ cho dân số tăng nhanh
Tham gia: 05/11/2010
Ngày sinh: 26/12/1996
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 43 Tìm / Trà lời: 957 Tìm
Được Thanks: 582
Tài khoản: 9,436 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
đọc hết bài tómlại 1 chữ " đéo hỉu gì hết "
Bài đăng 12/04/2011 (12/04/2011)
Hoàng Quyên
||- PiP...p*p*pp**...-| ...
Tham gia: 24/12/2010
Ngày sinh: 22/08/1994
Điều hành Miss RapperVN
Chủ đề: 248 Tìm / Trà lời: 3105 Tìm
Được Thanks: 7573
Tài khoản: 99,827 RAC (Tặng)
ko hĩu gì hết
Bài đăng 12/04/2011 (12/04/2011)
Danh sách thành viên đã Thanks (3):
Heo.Xynh bumk0ls jerry_killer
tonviet712
♥ Bợ Đít Đạo Là Tôn Giáo Mà Tao Tôn Thờ...Ờ ♥
Tham gia: 23/04/2010
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 5 Tìm / Trà lời: 124 Tìm
Được Thanks: 868
Tài khoản: 3,700 RAC (Tặng)
mỗi 1 con số đều mang 1 xác xuất...99 con==> mỗi con số,tỷ lệ xác xuất trúng là 1/99==> 98/99 còn lại là trật......cầu may thôi...
Bài đăng 12/04/2011 (12/04/2011)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bài viết

© 2009 - 2017 Rappervn.net Phiên bản thử nghiệm. Đang trong quá trình chờ cấp giấy phép MXH của Bộ TT&TT.

Mọi thành viên tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải, phát ngôn của mình trên diễn đàn. Liên hệ Chủ quản: Email [email protected]